اخبار

اخبار

(آرشیو ماه فروردین 1392)

كتابهاي جديد نمايشگاه

31 فروردین 1392 12:58

همزمان با بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران سه كتاب جديد با عناوين زير در نمايشگاه كتاب عرضه خواهند شد: 1- تحليل و طراحي دالها و پي‌هاي بتن آرمه SAFE 12، ويرايش جديد، نويسنده: مهندس مهدي داودنبي 2- جزييات آرماتورگذاري در مناطق زلزله خيز ط...