اخبار

اخبار

(آرشیو ماه مرداد 1396)


کتاب "راهنمای جامع نرم‌افزار PLAXIS شامل پروژه‌های ژئوتکنیکی کاربردی" به همت آقای مهندس محسن بیرنگ برازین در نشر علم عمران به چاپ رسید. این کتاب علاوه بر ارائه مفاهیم ژئوتکنیک و محیط کاربری برنامه، شامل 50 مثال کاربردی در زمینه انواع مسائل ...