اخبار

اخبار

(آرشیو ماه شهریور 1397)

چاپ 4 عنوان جدید

13 شهریور 1397 15:32

کتاب محافــظت از ساختمانها در برابر انفجار - استاندارد ASCE/SEI 59-11آمریکا، همراه با تفسیر، ترجمه سیدمحمدحسین قاسمی، همچنین کتاب‌های آموزش کاربردی نرم افزار Advance Steel 2018 و آموزش کاربردی نرم افزار Tekla Structures 2018 تالیف مهران نباتی و کتاب ...