اخبار

اخبار

(آرشیو ماه تیر 1395)


نشر علم عمران و سازه 808 برگزار می کنند احتراما به اطلاع علاقمندان به دوره های نرم افزار ETABS و SAFE می رساند که یک دوره فشرده آموزش نرم افزارهای فوق بر اساس تمام ضوابط و آیین نامه های جدید از جمله ششم مبحث نهم، دهم، و استاندارد 2800 ویرایش چهار...

چاپ سوم کتاب تحلیل استاتیکی و دینامیکی سدهای خاکی با استفاده از Geostudio انجام شد. علاقمندان به تهیه کتاب با دفتر انتشارات تماس حاصل کنند.