اخبار

اخبار

(آرشیو ماه آبان 1392)


تخفيف ويژه سازه 90 و سازه نگار براي مهندسان جوان به منظور سهولت در تهيه نرم‌افزارهاي سازه 90 (ترسيم نقشه هاي بتني) و سازه نگار (محاسبه و ترسيم نقشه هاي فلزي) توسط مهندسان جوان، طرحي ويژه با همين نام براي مهندسان با شرايط زير طي دوره زماني محدود تا پ...