اخبار

اخبار

(آرشیو ماه بهمن 1392)


احتراما به اطلاع مي رساند با توجه به اينكه برخي از لينك‌هاي خريد كتابها بدرستي عمل نمي كرد و باعث بروز اشكال خريد اينترنتي توسط برخي مشتريان محترم شده بود، لذا مجددا لينكها اصلاح و با توافق بعمل آمده با انتشارات راهيان ارشد كتابها از روي سايت اين انت...